Pitanja za sve kategorije

Sva pitanja po kategorijama (u PDF formatu):

Informacije o polaganju testova
Za kategorije A1, A2, A i B ukupan broj bodova je 100. Minimum 85 bodova je potrebno kako bi se položio ispit.

Za sve kategorije rešavanje testova traje 45 minuta.