Pitanja za sve kategorije

Sva pitanja po kategorijama (u PDF formatu):

Informacije o polaganju testova

Za kategorije A1, A2, A i B ukupan broj bodova je 100. Minimum 90 bodova je potrebno kako bi se položio ispit.

Za kategorije C1, C, D1 i D ukupan broj bodova je 130. Minimum 117 boda je potrebno kako bi se položio ispit.

Za kategoriju F ukupan broj bodova je 95. Minimum 86 boda je potrebno kako bi se položio ispit.

Test se sastoji od 3 lista: prvi sadrži 11 pitanja (22 poena, za A i F kategorije 20), drugi 18 pitanja (44 poena, za F kategoriju 41) i treći 13 pitanja (34 poena, za A kategorije 36, za F kategoriju 34). C i D kategorija imaju još jedan list, koji nosi 30 poena.

Za sve kategorije rešavanje testova traje 60 minuta. Testovi se rešavaju zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora. Ukoliko se pitanjem zahteva odgovor na dva ili više rešenja potrebno je zaokružiti toliko slova ispred rešenja.