1. Teorijska obuka

Teorijska obuka održava se u učionici koja se nalazi na spratu Autobuske stanice. Da bi kandidat pristupio teorijskoj obuci neophodno je da sa auto-školom sačini ugovor o uslovima pod kojim će se obaviti obuka. Pri upisu (sklapanju ugovora) kandidat dobija potrebnu literaturu koja će mu zajedno sa predavanjima olakšati učenje. Literatura je besplatna i vraća se nakon položenog teorijskog ispita. Predavanja su obavezna i, ukoliko kandidat propusti neki čas, potrebno je isti nadoknaditi u nekom drugom terminu, a sve u dogovoru sa predavačem. Ukoliko kandidat nije obavezan da sluša 40 časova predavanja, a to želi, slobodno može da prisustvuje predavanjima. To isto važi i za kandidate koji su završili sa teorijskom obukom, a hoće da ponove i utvrde svoje znanje – mogu prisustvovati ponovnim predavanjima. Čas teorijske obuke kandidata traje 45 minuta, a odmor između časova 15 minuta. U toku jednog dana kandidat može imati najviše tri pojedinačna časa teorijske obuke.

2. Teorijski ispit

Nakon završenih teorijskih predavanja možete da prijavite teorijski ispit. Prijava se popunjava istog dana kada se izvrši uplata za teorijski deo ispita. Da biste pristupili teorijskom ispitu potrebno je da imate:

 • ličnu kartu;
 • vozačku dozvolu (ako je imate);
 • knjižicu obuke kandidata.

U cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova određenih članom 7 „Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit“ u pogledu pristojnog oblačenja ispitivača i kandidata na vozačkom ispitu podrazumeva da:

 • kandidati i ispitivači moraju biti obučeni u prigodnu odeću, koja nije providna i koja ne sadrži slike, natpise i simbole koje vređaju javni moral ili mogu biti uvredljivog sadržaja u odnosu na pojedinca ili grupe;
 • majice na bretele, odnosno majice i košulje, koje ne pokrivaju ramena, stomak i leđa nisu dozvoljena;
 • duboki dekoltei nisu dozvoljeni;
 • suknje, šorcevi i bermude ne mogu biti kraći od kolena u slučaju osoba ženskog pola;
 • šorcevi i bermude nisu dozvoljeni za osobe muškog pola;
 • papuče nisu dozvoljene;
 • nošenje naočara za sunce, kapa, kačketa i sl.

Ispit traje 45 minuta. Teorijski ispit se polaže na računaru putem testa, koji je sastavljen od slučajno izabranih pitanja iz ukupnog fonda pitanja, pri čemu pitanja obuhvataju sadržaj iz programa teorijske obuke. U polju ispod rednog broja pitanja data je informacija o broju poena koji će osvojiti kandidat ako tačno odgovori na pitanje. Pitanje koje ima više tačnih odgovora je kao takvo označeno, pri čemu je naveden broj tačnih odgovora i pri tome kandidat mora čekirati onoliko polja koliko se traži tačnih odgovora. Kandidat u bilo kom momentu do završetka ispita može promeniti dati odgovor. Kandidat će položiti teorijski ispit ako na ispitu postigne najmanje 85% od ukupnog broja poena.

3. Lekarsko uverenje

Kada kandidat položi teorijski ispit, da bi započeo praktičnu obuku mora posedovati lekarsko uverenje. Rok važenja lekarskog uverenja za obuku je godinu dana, međutim pri podnošenju zahteva za izdavanje vozačke dozvole lekarsko uverenje ne može biti starije od šest meseci.

4. Praktična obuka

Praktičnu obuku mogu započeti kandidati koji poseduju:

 • potvrdu o položenom teorijskom ispitu;
 • važeće lekarsko uverenje za kategoriju koju polaže.

Kandidat ima mogućnost izbora vozila na kojem će vršiti obuku kao i izbor instruktora koji će mu pomoći da stekne potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju. Instruktori su iskusni i iza njih je višegodišnji uspešni rad u oblasti osposobljavanja kandidata.

5. Prva pomoć

Jedan od uslova da bi se prijavio praktični ispit je da kandidat poseduje potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći. Svi kandidati koji nemaju vozačku dozvolu, ili imaju vozačku dozvolu za kategorije AM, M ili F, moraju da polažu ispit iz prve pomoći. Da bi polagali ispit morate prvo da završite obuku koju obavljate u lokalnom Crvenom krstu.

6. Praktični ispit

Praktični ispit možete da polažete ako imate:

 • potvrdu o položenom teorijskom ispitu;
 • važeće lekarsko uverenje;
 • položen ispit iz prve pomoći;
 • potvrdu o završenoj praktičnoj obuci.

Pre početka polaganja praktičnog ispita, putem računara za određivanje ispitnog zadatka i evidentiranje podataka o sprovedenom praktičnom ispitu, kandidatu se iz centralne baze podataka određuje ispitni zadatak. Ispitna komisija daje kandidatu izabrani ispitni zadatak u pisanom obliku, radi upoznavanja sa istim i pruža potrebna obaveštenja o načinu i uslovima polaganja praktičnog ispita.

Tokom praktičnog ispita, ispitivači kandidatu blagovremeno najavljuju promenu pravca, odnosno smera kretanja u skladu sa ispitnim zadatkom. U delu praktičnog ispita za kategorije AM, A1, A2, A, B1, F i M ispitivači kandidatu blagovremeno najavljuju promenu pravca, odnosno smera kretanja putem odgovarajuće komunikacione opreme.

Na ispitu se u autu nalaze dva ispitivača jedan iz MUP-a, a drugi iz auto-škole. Svako od ispitivača vodi svoju bodovnu listu. Kandidat je položio praktični ispit ako oba ispitivača daju pozitivnu ocenu, u slučaju da samo jedan od ispitivača da negativnu ocenu, kanididat nije položio praktični ispit. Kandidat će dobiti negativnu ocenu („nije položio“) ako ima više od 15 negativnih bodova, odnosno ima više od 8 negativnih bodova za greške učinjene u izvođenju jedne radnje, ili tehnike vožnje (bodovne liste za kategorije, redom, A, B i F možete pogledati na slikama ispod).

Kada položite praktični deo ispita istog dana dobijate uverenje o položenom vozačkom ispitu i sa uverenjem o položenom vozačkom ispitu, lekarskim uverenjem koje nije starije od šest meseci i potvrdom o položenom ispitu iz prve pomoći idete u MUP i podnosite zahtev za izdavanje vozačke dozvole.

Besplatne dodatne pripreme za teorijski ispit

Da bismo kandidatima olakšali savlađivanje gradiva i pomogli da polože teorijski ispit organizujemo besplatnu pripremu nastavu. Kandidati mogu svakog radnog dana od 08 do 17h da dolaze u učionicu i da se pripremaju. Ako niste u mogućnosti da dođete, pošaljite nam poruku kako bismo razjasnili nejasnoće oko gradiva.